Sjung med oss

Västgöta nationskör har ingen mer antagning under hösten 2023. Du är välkommen att söka våren 2024. 

Sjung i Västgöta Nationskör!

För att vara med i kören behövs inga tidigare erfarenheter, alla är välkomna!  Det du behöver göra för att kunna gå med i kören är att komma på körens insjungning.

Är du intresserad att vara med, maila till vår ordförande